Styrelse

För att mejla till hela styrelsen kan du använda följande adress: styrelsen@ssrkumea.se

Under 2024 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Björn Bjuggren
Flurkmarksgård 23
905 94 Umeå
070-535 25 60
ordforande@ssrkumea.se
Kassör/Postmottagare
Emma Nilsson Fjällström

kassor@ssrkumea.se

Spaniel
Kerstin Abbing
spaniel@ssrkumea.se
Retriever
Solveig Larsson
retriever@ssrkumea.se
Tollare
Susanne Stjernfeldt
tollare@ssrkumea.se
FB-R
Vakant
fb-r@ssrkumea.se
Viltspår
Joline Samuelsson
viltspar@ssrkumea.se
Utställning
Madeleine Rutberg
utstallning@ssrkumea.se
Utbildning
Isabell Olsson &
Susanne Stjernfeldt
utbildning@ssrkumea.se
Sekreterare
Hanna Fransson
sekreterare@ssrkumea.se

Webb & Information
Hanna Fransson
webba@ssrkumea.se

Inom kort kommer bilder till varje person/post! Håll utkik!