Styrelse

För att mejla till hela styrelsen kan du använda följande adress: styrelsen@ssrkumea.se

Under 2019 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Björn Bjuggren
Sillviken 730
905 96 Umeå
070-535 25 60
ordforande@ssrkumea.se
Kassör
Ann-Catrin Grönlund
Linjevägen 16
913 41 Umeå
kassor@ssrkumea.se
Sekreterare
IdaMaria Harnesk
sekreterare@ssrkume.se
Spaniel
Kerstin Abbing
spaniel@ssrkumea.se
Retriever
Helena Tilly
retriever@ssrkumea.se
Tollare
Susanne Stjernfeldt
tollare@ssrkumea.se
FB-R
Robert Bohman
Stennäs 11
91191 Vännäs
072-553 21 22
fb-r@ssrkumea.se
Viltspår
Gun-Marie Olofsson
Rödtjärn 30
91193 Vännäs
070-233 86 13
viltspar@ssrkumea.se
Utställning
Matilda Adolfsson
utstallning@ssrkumea
Utbildning
IdaMaria Harnesk
Susanne Stjernfeldt
utbildning@ssrkumea.se
Information
IdaMaria Harnesk
070-278 92 88
webba@ssrkumea.se
S