Styrelse

För att mejla till hela styrelsen kan du använda följande adress: styrelsen@ssrkumea.se

Under 2021 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Björn Bjuggren
Flurkmarksgård 23
905 94 Umeå
070-535 25 60
ordforande@ssrkumea.se
Kassör
Ann-Catrin Grönlund
Linjevägen 16
913 41 Umeå
kassor@ssrkumea.se

Spaniel
Kerstin Abbing
spaniel@ssrkumea.se
Retriever
Helena Tilly
retriever@ssrkumea.se
Tollare
Susanne Stjernfeldt
tollare@ssrkumea.se
FB-R
Vakant
fb-r@ssrkumea.se
Viltspår
Marika Johansson
viltspar@ssrkumea.se
Utställning
Matilda Adolfsson
utstallning@ssrkumea.se
Utbildning
IdaMaria Harnesk
Susanne Stjernfeldt
utbildning@ssrkumea.se
Sekreterare & webb
IdaMaria Harnesk
webba@ssrkumea.se
sekreterare@ssrkumea.se
Suppleant
Anna Widén