Styrelse

För att mejla till hela styrelsen kan du använda följande adress: styrelsen@ssrkumea.se

Under 2022 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Björn Bjuggren
Flurkmarksgård 23
905 94 Umeå
070-535 25 60
ordforande@ssrkumea.se
Kassör/Postmottagare
Ann-Catrin Grönlund
Linjevägen 16
913 41 Umeå
kassor@ssrkumea.se

Spaniel
Kerstin Abbing
spaniel@ssrkumea.se
Retriever
Joline Samuelsson
retriever@ssrkumea.se
Tollare
Susanne Stjernfeldt
tollare@ssrkumea.se
FB-R
Sandra Prinsén Dassoum
fb-r@ssrkumea.se
Viltspår
Marika Johansson
viltspar@ssrkumea.se
Utställning
Madeleine Rutberg
utstallning@ssrkumea.se
Utbildning
Isabell Olsson
utbildning@ssrkumea.se
Sekreterare
Hanna Fransson
sekreterare@ssrkumea.se
Webb & Information
Hanna Fransson
webba@ssrkumea.se