Styrelse

För att mejla till hela styrelsen kan du använda följande adress: styrelsen@ssrkumea.se

Under 2018 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Björn Bjuggren
Sillviken 730
905 96 Umeå
070-535 25 60
ordforande@ssrkumea.se
Kassör
Ulrika Larefalk
Linjevägen 19
913 41 Obbola
070-256 03 44
kassor@ssrkumea.se
Sekreterare
IdaMaria Harnesk
sekreterare@ssrkumea.se

Spanielansvarig

Sofia Svensson
spaniel@ssrkumea.se

Retrieveransvarig

Jimmy Nordvoll
retriever@ssrkumea.se
Viltspårsansvarig
Gun-Marie Olofsson
Rödtjärn 30
91193 Vännäs
070-233 86 13
viltspar@ssrkumea.se
FB-R/Vice ordförande
Robert Bohman
Stennäs 11
91191 Vännäs
072-553 21 22
fb-r@ssrkumea.se
Informationsansvarig
IdaMaria Harnesk
070-278 92 88
webba@ssrkumea.se
Utställningsansvarig
Matilda Adolfsson
utstallning@ssrkumea.se

Suppleant

Helena Tilly