Vår kursverksamhet

Våra kurser riktas främst till våra egna raser, dvs spaniel och retriever, men i mån av plats är andra raser naturligtvis välkomna.

Först till kvarn-principen gäller till våra kurser, och kursavgiften betalas in före kursens början så snart du fått en bekräftelse från instruktören att du kommit med. Kurser startas när instruktörer finns tillgängliga och när antalet deltagare är tillräckligt för att genomföra kursen.

När du anmäler dig till våra kurser skickar du ett mail till instruktören. Namn och mail till instruktör hittar du i listan över aktuella kurser. I din anmälan anger du ditt namn, adress, telefonnumer och mail samt hundens ras och ålder.

Nedan kan du läsa kursbeskrivning för de kurser vi kan hålla. Om du har önskemål om någon särskild kurs så är du välkommen att mejla till vår utbildningsansvarige, utbildning@ssrkumea.se.

pexels-photo-102508-large

Kursbeskrivningar

Till samtliga kurser krävs:

  • Ägaren ska vara medlem i SSRK.
  • Hunden ska vara mogen för denna typ av träning samt vaccinerad enligt gällande bestämmelser.

Valpkurs

Kursen ska ge hundägaren kunskap om valpens vård och fostran samt en orientering om de lagar och bestämmelser som styr vårt hundhavande i samhället. Därtill sätter hundägaren själv i samarbete med instruktören upp ett rimligt individuellt mål för kursen.

Krav på deltagare

Valpens ska vara minst 3 månader.

Vardagslydnadskurs

Kursen ska ge hundägaren kunskap och verktyg för att kunna utbilda sin hund så att de tillsammans kan fungera på ett socialt acceptabelt sätt i familjen och samhället. Föraren ska även ge föraren kunskap om sitt ansvar som hundägare och den lagstiftning som reglerar hundägandet samt kunskap om SSRK och klubbens verksamhet.

Krav på deltagare

Rekommenderas att hundekipaget deltagit i en valpkurs som inledande utbildning.

Jaktlydnadskurs

Kursen ska utbilda och vidareutbilda förare så att de får en god insikt i vilka grundläggande krav som ställs på ett hundekipage vid deltagande under en jakt. Hundarna ska få en grundläggande lydnad för att sedan kunna gå vidare med sin jaktliga utbildning i sök- och apporteringsarbete.

Krav på deltagare

Deltagande ekipage ska ha grundläggande kunskaper i vardagslydnad särskilt vad gäller inkallning.

Apportering

Kursen ska ge hundägaren sådana kunskaper att hon/han kan etablera en god kontakt med sin hund och med gott resultat kan få hunden att utföra de handlingar, som utgör apporteringens grunder och därmed erhålla förutsättning att gå vidare i sin jaktträning.

Krav på deltagare

Deltagande hundar ska ha god grundlydnad, särskilt vad gäller inkallning.